Omwonenden

Omwonenden

SlimOnderhoud voert werkzaamheden uit aan woningen bij u in de buurt. De woningen worden verbeterd én verduurzaamd. Het gaat om 144 woningen verdeeld over vier blokken op de Savornin Lohmanweg. U ziet hieronder om welke woonblokken het gaat. 

Overlast

Daar waar wij aan het werk zijn, kan overlast ontstaan. Natuurlijk voor de bewoners, maar ook voor u als omwonende(n). Op deze pagina houden wij u hierover zo goed mogelijk op de hoogte. U kunt overlast ervaren van:

  • Opbouwen steigers: In de week van 26 april starten wij met het opbouwen van de steigers aan blok 1.
  • Inrichten van de bouwplaats:Op de Savornin Lohmanweg richten we een werkterrein in voor de werklieden én de opslag van gereedschap en materialen. Dit noemen wij een ‘bouwplaats’. In samenspraak met de gemeente en om de toegang tot de wijk voor u zo goed mogelijk te houden gebruiken wij voor de bouwplaats de ruimten tussen de woonblokken van de Savornin Lohmanweg en op het grasveld ter hoogte van de Talmastraat;
  • Geluidsoverlast:Op werkdagen werken wij van 07:00 – 16:00 uur. Tussen deze uren kunt u geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden.  
  • Laden en lossen:Als wij in de ochtend aan het laden en het lossen zijn, kan het voorkomen dat u even moet wachten voordat u de wijk uit kunt. Wij doen ons best om dit zo veel mogelijk te beperken. 
  • (Tijdelijk) minder parkeerplaatsen:Voor de tijdelijke opslag van materialen gebruiken wij soms stukken stoep of parkeerplaatsen in de wijk. Hiervoor vragen wij ontheffingen aan bij de gemeente. Wij plaatsen een bord op deze plekken zodat u van te voren weet waar u even niet kunt parkeren of lopen. Wij zorgen er altijd voor dat voetgangers aan één kant van de weg de stoep kunnen gebruiken.

Natuurlijk proberen wij de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zien wij iets over het hoofd? Laat het ons dan weten!