Tijdelijke voorziening vleermuizen

Zoals wij in NieuwsBrief 5 hebben aangegeven gaan wij ter voorbereiding op de werkzaamheden de huisjes van de vleermuizen blokkeren zodat ze er wel uit kunnen, maar niet meer in. Op andere plekken in de buurt hebben wij tijdelijke nestkastjes geplaatst waar zij terecht kunnen.

Wat betekent dit voor u
Om de huisjes te blokkeren, moeten wij met een hoogwerker langs de voor- en achter gevel. U hoeft voor deze werkzaamheden niet thuis te zijn. Wij starten vanaf 27 mei met deze werkzaamheden en zijn er 1-2 weken mee bezig. Het plaatsen van de blokkades is geluidloos, u zult hoogstens geluidsoverlast kunnen ervaren van de motor van de hoogwerker.